Toetasime loomade varjupaika

Osalesime meie tsooni lõviklubide ühisürituses mikroskoobi hankimiseks Pärnu Loomade varjupaiga veterinaarsoojaku tarbeks osamaksuga 250 €. Varjupaika oleme toetanud korduvalt ja seda tegevust ka jätkame.