Rahvusvaheline Rahuplakatite võistlus

Lions Rahvusvahelise Rahuplakatite võistluse 2012/2013 aasta teema oli "Minu kujutlus rahust". Korraldava klubina hindasime meile laekunud Pärnu Ühisgümnaasiomi ja Rääma Põhikooli õpilaste töid. Valituks ja edasi saadetuks osutus Ühiskümnaasiumi 5b klassi õpilase Viktor Vlassenko töö.