Lionite sügistegevused

Selle Lionsaasta sügishooajal oleme oma klubi liikmetega peale regulaarsete klubiõhtute viibinud tihti looduses. Septembris matkasime ühiselt Kärsu metsade varjus oleval matkarajal. Boonusena sai nii mõngi seen oma korvi pistetud. Matk lõppes jahimeeste onnis. Seal küpsetasime maitsvat šaslõkki ning ajasime lionsjutte. Väikese heateo tegime ka. Ladusime väljas kuivanud lõkkepuuderiida ilusasti onni. Nüüd saavad jahimehed lõunapauside ajal kiirelt tule üles teha ja sooja ning kuiva onniõhku nautida. Oktoobrikuu laupäeval ühinesime Eesti Lions piirkonna 2 regiooni korraldatud heateopäevaga. Regiooni erinevate klubide liikmed kogunesid Reiu silla juurde ja üheskoos puhastati suur ala Kiviaja asulakohas. Mahavõeti vanad  ja kuivanud puud ja metsaalune puhastati võsast. Meeleolu oli töine ja ühisürituse lõpus maitses soe supp väga hästi. Eesti piirkonna kuberneeri poolt oli Heateopäevalistele organiseeritud pagarite üllatustort. Seda kiitsid eriti meie leedid ja pisemad heateopäevalised. Kiviaja asulakoht Reiu jõe suudme  lähedal on nüüd palju kenam. Tööd seal jätkub siiski veel järgmistekski kordadeks.