Toimkonnad 2018-2019

LC Pärnu Strand püsivalt tegutsevad toimkonnad on:

1. Heategevuse toimkond: juhib president Holger. Klubi traditsiooniliste heategevusprojektide haldamine ja uute projektide leidmine.

2. Tulutegevuse toimkond: juhib II asepresident Jaanus. Tuluürituste eestvedamine ja praktiline korraldamine. Korjanduskastide haldamine.

3. Klubitegevuse toimkond: juhib klubimeister Peeter. Jooksva aasta plaanikohaste klubiürituste eestvedamine ja korraldamine. Üksikutele suurüritustele võib moodustada iseseisvad toimkonnad klubimeistri alluvuses.

4. Kroonika ja ajaloo toimkond: juhib sekretär Lembitu. Klubi tegevust kajastava info, fotode, videote, trükiste, meenete, kingituste jne. säilitamine, süstematiseerimine ja korrashoid. IT ja kodulehekülje haldus.

5. Kodukorra- ja laiendustoimkond: juhib Elmar. Korraldab klubi teovõimelise liikmeskonna püsimist. Koostab potentsiaalsete liikmete nimekirja. Hindab tulevaste liikmete sobivust, jälgib, et uued liikmed väärikalt ja asjalikult tseremooniaga vastu võetakse ja et nende vader (sponsor) nende eest hea seisaks vähemalt kuus kuud.

6. Noortevahetuse toimkond: juht määratakse vajadusel.

7. Varahoidja: Andreas. Klubi varade hoidmise ja säilimise korraldamine. Organiseerib varade hoidmist kas otseselt või peab täpset arvestust ning omab infot teiste klubiliikmete käes hoiul olevate varade ning materjalide osas.

8. Tailtwister: Allan hoolitseb harmoonia, sõbraliku ja entusiastliku meeleolu eest klubi kokkusaamistel, aga ka heade tavade järgimise eest. Ta teeb seda naljaga pooleks, kedagi solvamata ja üldist tuju tõstvalt. Määrab eksimuste korral heasoovlikke “trahve” klubi liikmetele. Kedagi ei tohi trahvida rohkem kui kaks korda ühe kokkusaamise jooksul. Tailtwisterit ennast saab trahvida, kui kõik kohalolevad liikmed seda üksmeelselt hääletavad. Kõik trahvid antakse otsekohe laekurile.